Konstgjorda diamanter, även kända som odlade diamanter, odlas i mycket kontrollerade laboratoriemiljöer med hjälp av avancerade tekniska processer som duplicerar de förhållanden under vilka diamanter naturligt utvecklas när de bildas i manteln, under jordskorpan.

Dessa konstgjorda diamanter består av kolatomer arrangerade i den karakteristiska diamantkristallstrukturen. Eftersom de är gjorda av samma material som naturliga diamanter uppvisar de samma optiska och kemiska egenskaper.

Diamanterna odlas från små koldiamantfrön från redan existerande diamanter.
Avancerad teknik, antingen extremt tryck och värme eller en speciell avsättningsprocess känd som CVD efterliknar metoden för naturlig diamantbildning.

Vissa labbdiamanter odlade genom deponering kan också genomgå tryck- och värmebehandling efter att de har odlats.

En labbdiamant kan endast särskiljas från naturliga diamanter med hjälp av specialutrustning som kan upptäcka de mindre skillnaderna i spårämnen och kristalltillväxt.

Det är viktigt att notera den stora skillnaden mellan labbdiamanter och diamantimitationer.
Diamantimitationer som Cubic Zirconia och moissanite liknar diamanter men är inte riktiga kolkristaller.
Imitationerna har inte samma kemiska och fysikaliska egenskaper som naturliga diamanter och säljs därför till mycket lägre priser än konstgjorda diamanter.

Imitationerna kan särskiljas från naturliga eller labbodlade diamanter endast med blotta ögat.
Naturliga och labbodlade diamanter har värmeledningsegenskaper som skiljer dem från Cubic Zirconia med en handhållen diamanttestare.

Vissa labbdiamanter, tillsammans med vissa naturligt färgade diamanter, kan felaktigt identifieras som moissaniter när man använder vissa diamanttestare på grund av likheten i deras elektriska ledningsförmåga.

Gemologer kan dock vanligtvis skilja mellan diamant och moissanite på grund av deras olika brytningsegenskaper, där moissaniter är dubbelbrytande och diamanter är enkelbrytande.

En diamant som skapas i ett labb är lika verklig som en diamant från en gruva. De har samma fysikaliska och kemiska egenskaper och odlas under samma temperatur- och tryckförhållanden, men utan de konflikter och tvivelaktiga etiska metoder som är vanliga i vissa diamantgruvor.

Faktum är att labbodlade diamanter ofta är av bättre kvalitet på grund av den mycket kontrollerade miljön och fullt övervakade processen.

Laboratorieodlade diamanter skapas genom en hållbar process med kemisk ångdeposition (CVD), vilket gör det lättare att hålla jämna steg med efterfrågan utan att ge avkall på kvalitet eller engagera sig i skadliga processer eller konflikter.

Våra labodlade diamanter kommer, precis som våra naturliga, med äkthetscertifikat utfärdat av ett ackrediterat institut.

Vi använder cookies för bästa användarupplevelse.